Gouda: Fracties boos en verbaasd over korting huishoudelijke hulp toelage

De fracties van VVD, SP, GBG, Goudse 50+ en PvdD zeggen in een open brief aan het college ‘met groot ongenoegen en verbazing’ kennis te hebben genomen van de berichtgeving rond het afbouwen van de HHT (huishoudelijke hulp toelage). Zij vragen het college beter te communiceren met zowel de gemeenteraad als de inwoners. Ze vinden het niet netjes dat ze via de media over de kortingen hebben moeten horen.

“Allereerst is het u blijkbaar niet gelukt om tijdig, transparant en correct de betrokken inwoners te informeren over de gang van zaken met betrekking tot de HHT”, zo schrijven de fracties in hun open brief.  “Als we onze inwoners serieus nemen en hen meer zelfredzaam willen laten zijn, hebben we als gemeente de verantwoordelijkheid om dat makkelijker te maken of in ieder geval niet moeilijker.”

Werkgelegenheid
De regeling HHT maakte het inwoners gemakkelijk om extra huishoudelijke hulp in te schakelen tegen een laag tarief. De regeling, die eind dit jaar afloopt, is inmiddels zo populair dat de gemeente geld tekort komt. De regeling werd in 2015 door het Rijk ingesteld om de vraag naar huishoudelijke hulp te stimuleren om zo de werkgelegenheid veilig te stellen.

Verrassing
De Goudse fracties zeggen verrast te zijn door het tijdstip en de omvang van de korting. “De regeling loopt reeds meer dan 2 jaar en eindigt over 4 maanden. Nog heel recent heeft de raad bijna een kwart miljoen extra ter beschikking gesteld voor de HHT. Toch lijken we voor het laatste kwartaal een korting van 50% te moeten toepassen om binnen het budget te blijven. Hoe kan het dat dit voor het college als een verrassing komt?”

In hun brief vragen de fracties het college onder meer ervoor te zorgen dat alle zorgaanbieders hetzelfde beleid hanteren. Dat wil zeggen dat zij dezelfde ingangsdatum hanteren en een eventuele korting op dezelfde wijze toepassen.

De fracties willen dit punt zo snel mogelijk op de agenda van de gemeenteraad zien.

(bron: deGouda.nl)