Gouda: Huishoudelijke Hulp Toelage dit jaar gegarandeerd

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) blijft nog tot 1 januari 2018 van kracht. Nieuwe instroom voor de HHT is dit jaar niet meer mogelijk.

Door communicatie vanuit Vierstroom Hulp Thuis is hierover een onjuist beeld ontstaan en zij betreurt de ontstane verwarring hierover ten zeerste. Om te zorgen dat de huidige gebruikers nog gebruik kunnen maken van de toeslag, heeft het college het subsidieplafond van de regeling verhoogd. Na 1 januari 2018 stopt deze toelage. Het college wil het extra rijksgeld dan voor de huishoudelijke hulp inzetten voor mensen die deze ondersteuning het meeste nodig hebben. Voor inwoners met een reguliere huishoudelijke hulp indicatie verandert er niets.

Huidige gebruikers behouden aantal uren

Via de HHT-regeling kunnen Gouwenaars – die aan de voorwaarden van de regeling voldoen-  tegen een gereduceerd tarief extra hulp in de huishouding inkopen. Het college heeft besloten dat de huidige gebruikers van de Huishoudelijke Hulp Toelage het huidige aantal uren tot eind 2017 blijven ontvangen. Hiervoor wordt het subsidieplafond van de regeling verhoogd. Mensen die huishoudelijke hulp ontvangen via de reguliere indicatie vallen niet binnen de HHT-regeling die hier aan de orde is.

Nieuwe aanvragen of uitbreiding niet mogelijk

Nieuwe instroom in de huishoudelijke hulp toelage is per direct niet meer mogelijk. Ook kunnen huidige gebruikers hun uren voor HHT niet uitbreiden. Wanneer inwoners huishoudelijke hulp nodig hebben, kunnen zij hiervoor een aanvraag doen voor de reguliere huishoudelijke hulp via een beschikking. Het college kiest hierbij dus niet voor de halvering van de uren voor de huidige gebruikers.

Aanbieders betreuren vroegtijdige en onzorgvuldige communicatie

Afgelopen periode bleek dat het huidige budgetplafond niet toereikend zou zijn voor geheel 2017. Door  Vierstroom Hulp Thuis is – tot verbazing van het college – al per brief over een oplossingsrichting gecommuniceerd zonder dat hierover besluitvorming door het college had plaatsgevonden. Hierop volgde ook communicatie vanuit de Leliezorggroep, na gemeentelijke afstemming. Inmiddels hebben de betrokken cliënten een rectificatie ontvangen. Vierstroom Hulp Thuis, Leliezorggroep en de gemeente Gouda betreuren de gang van zaken hierin.

Einde regeling per 1 januari 2018

In juni 2017 is al besloten door het college om de huidige Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage niet te verlengen per 1 januari 2018 in de huidige vorm en voor de huidige doelgroep. Het geld dat het Rijk beschikbaar stelt voor de regeling blijft de gemeente inzetten voor huishoudelijke hulp. Het college wil het geld voor de huishoudelijke hulp inzetten voor mensen die deze ondersteuning het meeste nodig hebben. Dat is ook de insteek van het nieuwe beleid voor de reguliere huishoudelijke hulp dat per 1 juli 2017 is ingegaan.

Zorgvuldige overgang

De ambitie is om naast het verruimde beleid voor de reguliere huishoudelijk hulp,  een structurele en gerichte regeling te ontwikkelen voor mantelzorgers. Het najaar wil het college graag benutten om ook samen met de Goudse adviesraad sociaal domein (GASD) een regelarme oplossing te ontwikkelen die mantelzorgers ontlast als opvolger van de HHT. Via deze oplossing hebben gebruikers van de HHT voldoende tijd om een (her)indicatie aan te vragen richting 1 januari 2018, indien de huishoudelijke hulp noodzakelijk is in de thuissituatie. Deze herindicatie kan aangevraagd worden bij de gemeente.

Zowel de aanbieders als de gemeente staan klaar om inwoners of gebruikers te woord te staan, als die vragen hebben. Waar nodig voert de gemeente extra keukentafelgesprekken om de persoonlijke situatie door te spreken.

(bron: naar www.gouda.nl)