Themabijeenkomst Mentorschap & Bewind in Gouda op 28 september 2021

Soms krijg je als mantelzorger te maken met de situatie dat je de financiën en de “regelzaken” aan een ander over moet laten. Dit kan bijvoorbeeld omdat je een kind hebt die 18 wordt of omdat je een partner hebt of een ouder die niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen.

Voor de mantelzorgers die daar meer over willen weten organiseren we op dinsdag 28 september een themabijeenkomst Mentorschap en Bewind. De trainer van deze avond is Dorine Wind van bureau “Curasen”. Dorine heeft ruime ervaring als bewindvoerder en als onafhankelijk cliëntondersteuner.

Dit gaan we bespreken:

  • Hoe maak je wensen bespreekbaar en wie mag wat regelen?

  • Wat kun je van te voren al regelen en in kaart brengenen hoe doe je dat dan?

  • Wie mag beslissingen nemen als je dat zelf niet kunt?

 

Ook dit komt aan de orde:

  • Vormen van wettelijk vertegenwoordiging door professional of familie

  • Uitleg over het verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele en wat daar voor nodig is om het te regelen

  • Wat is een gedwongen of ongedwongen maatregel

  • Wat is het verschil tussen wilsonbekwaam, handelingsonbekwaam en handelingsonbevoegd

Deze avond is er ook gelegenheid om advies en vragen te stellen. Om tijdens de bijeenkomst in te spelen op de verschillende situaties is het fijn als je bij het aanmelden aan wilt geven of je zorgt voor je kind, partner of ouders zodat we passende voorbeelden kunnen bespreken.

Waar & Wanneer?

Datum  : dinsdag 28 september 2021

Tijd        : inloop vanaf 19.00 uur, start 19.15 tot uiterlijk 21.30 uur

Waar     : Ontmoetingscentrum Van Noord, Lekkenburg 1, 2804 XA  Gouda

Aanmelden

Je kunt je voor deze themavond aanmelden door een email te sturen naar gouda@mantelzorgcentraal.nl  o.v.v.  ‘Mentorschap & Bewind ; je naam, mailadres en telefoonnummer én voor wie je zorgt (kind, partner of ouders). Let op VOL=VOL