Gezocht: vrijwilligers voor ondersteuning Thuis in Midden Holland!

Je familie en vrienden verzorgen je zo goed als het kan, maar dat valt niet altijd mee. Als het levenseinde nadert en de zorg intensiever wordt, kunnen zij fysiek en emotioneel overbelast raken. Of misschien is uw sociale kring klein of kunnen mensen om je heen door omstandigheden niet bijspringen. Vrijwilligers kunnen veel voor jouw en je naasten betekenen. Samen met de mantelzorgers maken zij je leven zo aangenaam mogelijk. Vrijwilligers staan onder leiding van professionele coördinatoren en zijn opgeleid aan de academie VPTZ Nederland. De VPTZ-academie Midden Holland verzorgt voortdurend na- en bijscholing.

Wat doet een VPTZ-vrijwilliger: hij/zij vult uw sociale netwerk aan, is erin getraind zich aan je wensen en behoeften aan te passen, doet niets ongevraagd, is bij je als je mantelzorger werkt, een boodschap doet of slaapt, ondersteunt en verricht eenvoudige zorgtaken en geeft jouw en je naasten rust in uw laatste levensfase.

Thuis sterven kan als degene die voor je zorgt tijdig steun krijgt; vrijwilligers stemmen de ondersteuning af op jouw behoeften en wensen en op die van uw mantelzorgers. Als je huis een wooncentrum is, kunt u ook op onze hulp rekenen. U hoeft geen moment alleen te zijn.

Wij zijn er voor iedereen met een levensverwachting van drie maanden of korter. Vrijwilligers zijn beschikbaar 7 dagen per week, overdag en in overleg ook ’s nachts, aantal uren in overleg. Wij werken nauw samen met de transferverpleegkundigen van het Groene Hart ziekenhuis, de huisartsen en thuiszorgmedewerkers.

Je wordt goed voorbereid! De training staat gepland op 28 en 29 juni a.s. Is je belangstelling gewekt? Maak dan een afspraak met ons op 0182-358199