Gouda: geef iemand op voor een jeugdlintje, de Goudse Ster!

De gemeente Gouda is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of voor de stad. Zij zijn een voorbeeld en mogen best eens in de schijnwerpers staan. Daarom zijn de jeugdlintjes, Goudse Sterren genaamd, in het leven geroepen.

Kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 23 jaar kunnen hiervoor voorgedragen worden. Daarvoor moeten zij in Gouda wonen en zich op een positieve manier inzetten voor anderen of voor de stad. Ook kunnen zij iets heel bijzonders hebben gedaan.

Voordragen voor 2017

Wilt u een groep kinderen of jongeren voordragen voor het jeugdlintje? Houdt u er dan rekening mee dat u voor elk kind of jongere separaat een voordrachtformulier invult.

Jeugdlintjes worden beoordeelt op bijzondere activiteiten van het individuele kind en/of jongere. U mag uiteraard bij een groep dezelfde tekst gebruiken v.w.b. de groepsactiviteit, maar bij vragen ‘bijzondere verdiensten, wat heeft mijn kandidaat gedaan?’ vragen we van u de bijzonderheden van het kind of jongere in te vullen, zie vraag 5 en 6 op het formulier. Omdat er jaarlijks maximaal 10 jeugdlintjes worden uitgereikt is het aanmelden van een grote groep niet aan te bevelen.

De Goudse Ster is een blijk van waardering voor de jonge Gouwenaars, maar ook een stimulans voor henzelf én anderen om met het goede werk door te gaan.

2016

Uitreiking jeuglintje 2016
Foto: Pim Mul

Aan negen jongeren werd op 18 november 2016 uit handen van Corine Dijkstra in ons historische Stadhuis een jeugdlintje –de Goudse Ster- uitgereikt. Deze ging in 2016 naar: Melissa Benschop, Lars den Heijer, Tom den Heijer, Kevin van Holsteijn, Imane el Idrissi, Jan Kruiswijk, Bilal Naji, Titiano van der Slot en Debby Smit.

Goudse Ster

Sinds 2009 reikt de burgemeester jaarlijks maximaal tien Goudse Sterren uit. Dit gebeurt op of rondom 20 november, de dag van de Rechten van het Kind. Het jeugdlintje ook wel de Goudse Ster genoemd, is een trofee van perspex. Een van de zes sterren uit het wapen van Gouda “springt eruit” en staat symbool voor de jongere die door zijn of haar verdienste de trofee verdient. De Goudse Ster is ontworpen door de Goudse kunstenaar Willem Hesseling

Goudse Ster