Gouda: Week tegen Eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. De Week tegen Eenzaamheid 2017 is van donderdag 21 september t/m zondag 1 oktober.

Kom erbij! De activiteiten

Door het hele land zijn jaarlijks tijdens de Week tegen Eenzaamheid honderden Kom erbij-activiteiten. Bekijk hier het programma voor Gouda.

Mantelzorg Awards 2017

Na een succesvolle start van de Mantelzorg Awards in 2016 bieden we ook dit jaar mensen die voor een familielid of andere dierbare zorgen, de gelegenheid om te laten weten door wie ze zich daarbij het meest gesteund voelen en waarom.

Tot 8 oktober kun je bijvoorbeeld die ene verpleegkundige of dokter, die bijzondere medewerker van de gemeente die je zo goed hielp in het bureaucratische oerwoud of die buurvrouw die op je kinderen past als jij naar je zieke moeder moet, nomineren voor een Mantelzorg Award.

We zijn op zoek naar kleine, eenvoudige voorbeelden van medemenselijkheid die voor jou als mantelzorger het verschil maken. Voorbeelden van mensen die voor jou mantelzorg mogelijk maken.

Geef iemand op via de website van de Mantelzorg Awards!

 

Gouda: autisme, eten en prikkels (20 september)

Op WOENSDAGAVOND 20 september nodigt de autisme inloop Gouda u uit voor een thema-avond over autisme, eten en prikkels. Eten kan voor kinderen met autisme om verschillende redenen een complexe opgave zijn. Niet alleen om de mond motorische vaardigheden om te kunnen eten, maar ook de sensorische informatie verwerking, het autistische denken en omgevings- factoren kunnen van invloed zijn op het eetgedrag. Annemieke van Maanen ontwikkelde samen met haar collega Frieda Boudesteijn het stappenplan. “Hap voor hap. Stap voor stap”.Annemieke zal op deze avond ingaan op dit thema. Zij is verpleegkundig specialist bij ggz Yulius.

Deze avond wordt gehouden in Gezondheidscentrum Korte Akkeren, Constantijn Huygenstraat 121 c, Gouda. Inloop 19.30 uur. Aanvang lezing 20.00 uur.

We zijn helaas genoodzaakt voortaan 5 euro toegang te vragen voor de thema avond. Leden van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) betalen 2,50 euro,

De inloop ochtend blijft gratis inclusief koffie/thee.

Aanmelden en info: autismeinloopgouda@gmail.com of  bij Henny Stam tel: 06-45588598.

Tip: “Vind je het gek!” (theatervoorstelling)

 

Vind je het gek! muziektheater gebaseerd op waargebeurde levensverhalen en indringende portretten van 6 mensen met een psychische aandoening. Een nieuwe voorstelling van actrice/zangeres Nynka Delcour en pianist Rob Stoop. Fotograaf Sanne Willemsen maakte indringende portretten die onderdeel zijn van de voorstelling.

Vind je het gek! is een muzikale, theatrale en visuele reis. Uniek, levensecht materiaal en nieuwe Nederlandse liederen slingeren de spelers en het publiek alle kanten op. Toeschouwers worden meegenomen en uitgedaagd om te voelen waar hun eigen grens ligt.  De makers willen meer begrip creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en een dialoog over stigma op gang brengen. Gesprekskaarten afkomstig uit het spel ‘Een steekje los?’ faciliteren deze dialoog op speelse wijze. De ontwikkeling van het project werd gesubsidieerd door Samen Sterk zonder Stigma. Deze stichting werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is.

De voorstelling gaat op 1 oktober in première bij theater Aan het Spui in Den Haag en speelt daarna op aanvraag bij zorginstellingen, cliënt- en familieorganisaties in de Ggz, beroepsopleidingen en culturele instellingen.

Nynka: “Ik ging op reis, op zoek naar mezelf in die ander, en kom thuis met een koffer vol pieken en dalen. Onderweg ontmoette ik zes moedige mensen die hun vuile was buiten durven te hangen. Zodat de wind hun verhalen kan verspreiden. Verhalen over leven met een duiveltje op je schouder, de wereld willen redden, je nergens thuis voelen of het niet meer zien zitten, maar toch doorgaan… Ik vind mezelf terug met de vraag: waarom gaan zij over die grens, en ik nèt niet?”

Bekijk de teaser van deze voorstelling hier.

VINDJEHETGEK

 

Gouda: Themabijeenkomst Mantelzorg en werk (11 september)

Wij organiseren de themabijeenkomst mantelzorg en werk op maandag 11 september van 19.15 tot 21.30 in De Buurtstee.  Heeft u vragen over uw mantelzorgtaken in combinatie met het werk, wilt u graag weten welke verlofregelingen er zijn, of weet u niet goed hoe u uw mantelzorgsituatie het beste met uw leidinggevende kunt bespreken? Kom dan 11 september naar de themabijeenkomst!  Deze vragen en meer zullen behandeld worden in deze bijeenkomst.

De koffie staat voor u klaar!

U kunt zich aanmelden door voor vrijdag 8 september een e-mail te sturen naar gouda@mantelzorgcentraal.nl of te bellen naar 088 0234 225.

5 speerpunten mantelzorg voor de gemeenteraadsverkiezinge

Mantelzorg is een belangrijk thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Juist omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mezzo stelde een pamflet op met 5 speerpunten en vraagt politieke partijen deze op te nemen in hun verkiezingsprogramma. De verkiezingen zijn op 21 maart 2018.

Mezzo vraagt in dit pamflet aandacht voor de volgende punten:

  • Mantelzorgwaardering, erkenning van de zorg voor een naaste
  • Keukentafelgesprek, ook altijd aandacht voor mantelzorgers
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning, wegwijzer in wirwar van regels
  • Vervangende zorg (respijtzorg), een broodnodige adempauze
  • Integrale ondersteuning, gemeente als regisseur

Help het pamflet verspreiden

Lokale politieke partijen werken deze zomer aan hun verkiezingsprogramma’s. Daarom brengt Mezzo juist nu de speerpunten mantelzorg onder de aandacht van de politieke partijen. Helpt u ook mee deze speerpunten te verspreiden? Zodat mantelzorgers in alle gemeenten kunnen rekenen op toegankelijke en passende ondersteuning.

Wilt u meer weten?

(bron: www.mezzo.nl)

Gouda: Huishoudelijke Hulp Toelage dit jaar gegarandeerd

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) blijft nog tot 1 januari 2018 van kracht. Nieuwe instroom voor de HHT is dit jaar niet meer mogelijk.

Door communicatie vanuit Vierstroom Hulp Thuis is hierover een onjuist beeld ontstaan en zij betreurt de ontstane verwarring hierover ten zeerste. Om te zorgen dat de huidige gebruikers nog gebruik kunnen maken van de toeslag, heeft het college het subsidieplafond van de regeling verhoogd. Na 1 januari 2018 stopt deze toelage. Het college wil het extra rijksgeld dan voor de huishoudelijke hulp inzetten voor mensen die deze ondersteuning het meeste nodig hebben. Voor inwoners met een reguliere huishoudelijke hulp indicatie verandert er niets.

Huidige gebruikers behouden aantal uren

Via de HHT-regeling kunnen Gouwenaars – die aan de voorwaarden van de regeling voldoen-  tegen een gereduceerd tarief extra hulp in de huishouding inkopen. Het college heeft besloten dat de huidige gebruikers van de Huishoudelijke Hulp Toelage het huidige aantal uren tot eind 2017 blijven ontvangen. Hiervoor wordt het subsidieplafond van de regeling verhoogd. Mensen die huishoudelijke hulp ontvangen via de reguliere indicatie vallen niet binnen de HHT-regeling die hier aan de orde is.

Nieuwe aanvragen of uitbreiding niet mogelijk

Nieuwe instroom in de huishoudelijke hulp toelage is per direct niet meer mogelijk. Ook kunnen huidige gebruikers hun uren voor HHT niet uitbreiden. Wanneer inwoners huishoudelijke hulp nodig hebben, kunnen zij hiervoor een aanvraag doen voor de reguliere huishoudelijke hulp via een beschikking. Het college kiest hierbij dus niet voor de halvering van de uren voor de huidige gebruikers.

Aanbieders betreuren vroegtijdige en onzorgvuldige communicatie

Afgelopen periode bleek dat het huidige budgetplafond niet toereikend zou zijn voor geheel 2017. Door  Vierstroom Hulp Thuis is – tot verbazing van het college – al per brief over een oplossingsrichting gecommuniceerd zonder dat hierover besluitvorming door het college had plaatsgevonden. Hierop volgde ook communicatie vanuit de Leliezorggroep, na gemeentelijke afstemming. Inmiddels hebben de betrokken cliënten een rectificatie ontvangen. Vierstroom Hulp Thuis, Leliezorggroep en de gemeente Gouda betreuren de gang van zaken hierin.

Einde regeling per 1 januari 2018

In juni 2017 is al besloten door het college om de huidige Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage niet te verlengen per 1 januari 2018 in de huidige vorm en voor de huidige doelgroep. Het geld dat het Rijk beschikbaar stelt voor de regeling blijft de gemeente inzetten voor huishoudelijke hulp. Het college wil het geld voor de huishoudelijke hulp inzetten voor mensen die deze ondersteuning het meeste nodig hebben. Dat is ook de insteek van het nieuwe beleid voor de reguliere huishoudelijke hulp dat per 1 juli 2017 is ingegaan.

Zorgvuldige overgang

De ambitie is om naast het verruimde beleid voor de reguliere huishoudelijk hulp,  een structurele en gerichte regeling te ontwikkelen voor mantelzorgers. Het najaar wil het college graag benutten om ook samen met de Goudse adviesraad sociaal domein (GASD) een regelarme oplossing te ontwikkelen die mantelzorgers ontlast als opvolger van de HHT. Via deze oplossing hebben gebruikers van de HHT voldoende tijd om een (her)indicatie aan te vragen richting 1 januari 2018, indien de huishoudelijke hulp noodzakelijk is in de thuissituatie. Deze herindicatie kan aangevraagd worden bij de gemeente.

Zowel de aanbieders als de gemeente staan klaar om inwoners of gebruikers te woord te staan, als die vragen hebben. Waar nodig voert de gemeente extra keukentafelgesprekken om de persoonlijke situatie door te spreken.

(bron: naar www.gouda.nl)

Gouda: Leven met dwang (19 september)

Leven met dwang (dwanghandelingen en gedachten, verzamelwoede) Wat betekent het om te leven met dwang?  Wat zijn de symptomen? Wat zijn de oorzaken? Wat kan je zelf doen en hoe kunnen mensen in je omgeving helpen? Wanneer schakel je professionele hulp in? Welke mogelijkheden van ondersteuning/hulp zijn er?

Voor antwoorden op al deze vragen kom je naar deze bijeenkomst.

Tijd en locatie:
Dinsdag 19 september 2017
19.30 uur tot 21.30 uur
De Veste, Ridder van Catsweg 300, Gouda

Sprekers
Een ervaringsdeskundige van ZOG MH
Deskundige van GGZ Rivierduinen

Er is gelegenheid tot discussiëren en vragen stellen. T0egang is vrij.

Alle belangstellenden welkom

Meer informatie: preventie.gouda@rivierduinen.nl of 0182- 563600

Den Haag: Psysalon (28 augustus)

Graag nodigen wij u uit voor de volgende psysalon in Den Haag. Psysalon is een vorm van voorlichting en ontmoeting, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij iemand met psychosegevoeligheid of een andere psychische kwetsbaarheid. Met psysalon bieden we een laagdrempelig aanbod aan patiënten, mantelzorgers, familie en andere geïnteresseerden aan de hand van een vast thema. Daarbij is triadisch werken  het uitgangspunt: cliënt, familie en hulpverlener werken samen aan betere zorg.

Maandag 28 augustus is het thema: financiële problematiek en psychiatrische aandoening

Spreker is Micha Haas, maatschappelijk werker bij een FACT-team in Den Haag. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • Hoe kun je maatschappelijke teloorgang van je familielid voorkomen?
  • Welke beschermende maatregelen zijn er? Wat is het verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele?
  • Zijn kosten verbonden aan die maatregelen?
  • Kun je als familielid bewindvoerder zijn? Of is dat af te raden?
  • Hoe vind je een goede en betrouwbare bewindvoerder?

Wilt u een antwoord op deze vragen? Kom dan naar de psysalon!

Thema: Financiële problematiek en  psychiatrische aandoening
Datum: maandag 28 augustus 2017
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Kompassie, Laan 20, 2512 GN Den Haag
Aanmelden: Niet verplicht, maar wel prettig (via E psysalon@ypsilon.org  of T 088 000 21 20)

psysalon

Meer informatie: www.psysalon.org of stuur een mail naar psysalon@ypsilon.org

Routebeschrijving via www.kompassie.nl/contact/routebeschrijving

U bent van harte welkom. We hopen u te mogen ontvangen op 28 augustus.

Kent u andere mensen die belangstelling hebben? Neem ze mee!

Gouda: Fracties boos en verbaasd over korting huishoudelijke hulp toelage

De fracties van VVD, SP, GBG, Goudse 50+ en PvdD zeggen in een open brief aan het college ‘met groot ongenoegen en verbazing’ kennis te hebben genomen van de berichtgeving rond het afbouwen van de HHT (huishoudelijke hulp toelage). Zij vragen het college beter te communiceren met zowel de gemeenteraad als de inwoners. Ze vinden het niet netjes dat ze via de media over de kortingen hebben moeten horen.

“Allereerst is het u blijkbaar niet gelukt om tijdig, transparant en correct de betrokken inwoners te informeren over de gang van zaken met betrekking tot de HHT”, zo schrijven de fracties in hun open brief.  “Als we onze inwoners serieus nemen en hen meer zelfredzaam willen laten zijn, hebben we als gemeente de verantwoordelijkheid om dat makkelijker te maken of in ieder geval niet moeilijker.”

Werkgelegenheid
De regeling HHT maakte het inwoners gemakkelijk om extra huishoudelijke hulp in te schakelen tegen een laag tarief. De regeling, die eind dit jaar afloopt, is inmiddels zo populair dat de gemeente geld tekort komt. De regeling werd in 2015 door het Rijk ingesteld om de vraag naar huishoudelijke hulp te stimuleren om zo de werkgelegenheid veilig te stellen.

Verrassing
De Goudse fracties zeggen verrast te zijn door het tijdstip en de omvang van de korting. “De regeling loopt reeds meer dan 2 jaar en eindigt over 4 maanden. Nog heel recent heeft de raad bijna een kwart miljoen extra ter beschikking gesteld voor de HHT. Toch lijken we voor het laatste kwartaal een korting van 50% te moeten toepassen om binnen het budget te blijven. Hoe kan het dat dit voor het college als een verrassing komt?”

In hun brief vragen de fracties het college onder meer ervoor te zorgen dat alle zorgaanbieders hetzelfde beleid hanteren. Dat wil zeggen dat zij dezelfde ingangsdatum hanteren en een eventuele korting op dezelfde wijze toepassen.

De fracties willen dit punt zo snel mogelijk op de agenda van de gemeenteraad zien.

(bron: deGouda.nl)