Themabijeenkomst Mentorschap & Bewind in Gouda op 28 september 2021

Soms krijg je als mantelzorger te maken met de situatie dat je de financiën en de “regelzaken” aan een ander over moet laten. Dit kan bijvoorbeeld omdat je een kind hebt die 18 wordt of omdat je een partner hebt of een ouder die niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen.

Voor de mantelzorgers die daar meer over willen weten organiseren we op dinsdag 28 september een themabijeenkomst Mentorschap en Bewind. De trainer van deze avond is Dorine Wind van bureau “Curasen”. Dorine heeft ruime ervaring als bewindvoerder en als onafhankelijk cliëntondersteuner.

Dit gaan we bespreken:

 • Hoe maak je wensen bespreekbaar en wie mag wat regelen?

 • Wat kun je van te voren al regelen en in kaart brengenen hoe doe je dat dan?

 • Wie mag beslissingen nemen als je dat zelf niet kunt?

 

Ook dit komt aan de orde:

 • Vormen van wettelijk vertegenwoordiging door professional of familie

 • Uitleg over het verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele en wat daar voor nodig is om het te regelen

 • Wat is een gedwongen of ongedwongen maatregel

 • Wat is het verschil tussen wilsonbekwaam, handelingsonbekwaam en handelingsonbevoegd

Deze avond is er ook gelegenheid om advies en vragen te stellen. Om tijdens de bijeenkomst in te spelen op de verschillende situaties is het fijn als je bij het aanmelden aan wilt geven of je zorgt voor je kind, partner of ouders zodat we passende voorbeelden kunnen bespreken.

Waar & Wanneer?

Datum  : dinsdag 28 september 2021

Tijd        : inloop vanaf 19.00 uur, start 19.15 tot uiterlijk 21.30 uur

Waar     : Ontmoetingscentrum Van Noord, Lekkenburg 1, 2804 XA  Gouda

Aanmelden

Je kunt je voor deze themavond aanmelden door een email te sturen naar gouda@mantelzorgcentraal.nl  o.v.v.  ‘Mentorschap & Bewind ; je naam, mailadres en telefoonnummer én voor wie je zorgt (kind, partner of ouders). Let op VOL=VOL

Belastingaangifte voor mantelzorgers

De belastingaangifte kan weer worden ingevuld. De uiterste datum dat de belastingaangifte gedaan moet worden aan de belastingdienst is 8 mei 2021.

De jaarlijkse belastingaangifte brengt voor veel mantelzorgers extra taken met zich mee. Niet alleen moet je je eigen belastingaangifte doen, maar ook vaak voor degene waarvoor je zorgt moet de aangifte ingediend worden.

Welke zorgkosten mag ik aftrekken? En de inkomsten die ik vanuit een PGB uitbetaald krijgt, waar moet ik die opgeven?

Hoe zit het en waar vind ik hulp?

In Gouda kan je in de maand april hulp voor de belastingaangifte 2020 krijgen bij de Papierwinkel van het Sociaal Team Gouda. Bel met 0800 900 421 om een afspraak in te plannen.

In Waddinxveen kunnen mensen met gezinsinkomen niet hoger dan € 30.825 terecht bij de formulierenbrigade voor hulp bij belastingaangifte. Voor alleenstaanden geldt een inkomensgrens van max. €22.700.
Aanmelden kan via formulierenbrigade@bibliotheekdegroenevenen.nl of T. 06 82 996 078 (op vrijdagen van 10.00 tot 12.00 uur). Zij helpen ook bij het aanvragen voor uitstel voor de belastingaangifte.

Aan de slag met de belastingen

Wil je toch zelf aan de slag, dan is het goed om te weten dat er zorgkosten zijn die je kunt aftrekken.  Mantelzorg NL, de landelijk belangenvereniging voor mantelzorgers, heeft een handig boekje uitgegeven die je tegen een kleine vergoeding kunt kopen.

Graag geven we hieronder een kortoverzicht van de voorwaarden en aftrekmogelijkheden.
Er zijn een aantal basisvoorwaarden waar aan voldaan moet worden en is er een “drempel inkomen” dat per situatie verschilt:

 • • De kosten moeten verband houden met invaliditeit of ziekte
 • • De kosten moeten betaald zijn in 2020
 • • Je mag alleen kosten aftrekken waarvoor je geen vergoeding kunt krijgen van je (zorg) verzekering of de bijzondere bijstand.

Verder zijn er voorwaarden verbonden aan de perso(o)n(en) voor wie de kosten worden gemaakt en het soort kosten:

 • • Jezelf en/of je fiscale partner
 • • Je kinderen, jonger dan 27 jaar, ongeacht of ze thuis wonen of elders, die niet in staat zijn de kosten zelf te betalen

Of de kosten van personen indien zij niet instaat zijn om de kosten zelf te betalen, te weten:

 • • Ernstig gehandicapten, iemand met een WLZ-indicatie, van 27 jaar of ouder waarmee je een gemeenschappelijk huishouden voert.
 • • Inwonende ouders, broers of zussen, die afhankelijk zijn van jouw zorg. Dat houdt in dat ze zonder de mantelzorg die jij geeft, zouden zijn aangewezen op professionele zorg, thuis of in een instelling. Hiervoor is geen indicatie nodig.

Onderstaande specifieke zorgkosten kun je aftrekken:

 • • Geneeskundige hulp en behandelingen:
   • Behandelingskosten en verpleging in een ziekenhuis of verpleeginstelling
   • Huisarts, tandarts, fysiotherapeut of specialist
   • Behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts, zoals acupunctuur, revalidatie, logopedie en homeopathie
   • Kosten van een behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts, zoals diëtist, mondhygiënist of oefentherapeut.
 • • Medicijnen: de kosten van medicijnen (ook voorgeschreven verbandmiddelen) die je zelf betaald, bijv. omdat je moet bijbetalen. Wel moeten ze zijn voorgeschreven.
 • • Hulpmiddelen: zoals steunzolen; kunstgebit; gehoorapparaat; hulpmiddelen ter vervanging van het gezichtsvermogen (maar geen bril of lenzen of laserbehandeling); prothesen; aanpassingen t.a.v. de handicap; onderhoud van de hulpmiddelen; aanpassingen aan vervoersmiddelen; zorgrobot.

Wat niet kan worden afgetrokken zijn hulpmiddelen zoals krukken, rolstoel, scootmobiel en rollator. 

 • • Vervoer
   • Uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis
   • Uitgaven voor ambulancevervoer
   • Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit
   • Reiskosten ziekenbezoek
 • • Diversen
   • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

Je mag hiervoor een vast bedrag van € 300,- aftrekken indien:

 • • De uitgaven een rechtstreeks gevolg zijn van de ziekte of invaliditeit
 • • De ziekte of invaliditeit behoort tot jouw huishouden
 • • De ziekte minimaal 1 jaar duurt of waarschijnlijk gaat duren

Als je kunt aantonen d.m.v. bonnen, dat je meer dan € 600,- hebt uitgegeven, dan kun je een bedrag van € 750,- aftrekken.

 • • Uitgaven voor extra gezinshulp
 • • Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist.

Wat nog meer

Verder staan in het boekje van Mantelzorg NL ook de fiscale aspecten van samenwonen beschreven en andere regelingen die van belang kunnen zijn.

Als je lid van de ANBO bent dan kan je ook gebruikmaken van een opgeleide vrijwilliger die je kan helpen. Ook kan je bij de belastingdienst zelf terecht voor specifieke vragen.

PGB gerelateerde zaken

PGB gerelateerde zaken staan niet in de belastingspecial van MantelzorgNL beschreven. Een tip is om het wel goed na te kijken. Als je loon wordt uitbetaald vanuit PGB via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), dan staat deze bij ‘inkomsten uit werkgever’ en zijn alle inhoudingen al gedaan.

Als dit niet het geval is, dan moet je het loon vanuit PGB aangeven bij ‘inkomsten uit overig werk’. Let er dan wel op dat je de loonheffing en de inhouding van de zorgverzekeringswet alsnog moet afdragen over dit bedrag!
Wil je dit voorkomen in de toekomst, dan geeft de belastingdienst de tip om een voorlopige aanvraag inkomstenbelasting voor het volgend jaar aan te vragen.

Zo belangrijk is respijtzorg!

Respijtzorg is vervangende mantelzorg waarbij de mantelzorger de zorg af en toe over kan dragen aan een ander. Hierdoor kan de mantelzorger op adem komen en opladen en dus de mantelzorgtaken beter en langer volhouden.

Adempauze is nodig

Respijtzorg is essentieel voor mantelzorgers. Maar liefst een derde deel van de Goudse inwoners van 15 jaar en ouder is mantelzorger! Van hen zorgt 17% langdurig (meer dan 3 maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week) voor hun naaste. De helft van deze groep mantelzorgers, ruim 1500 mensen, voelt zich zwaarbelast.

Het inzetten van respijtzorg kan overbelasting voorkomen. Mantelzorgers houden de zorg hierdoor langer en beter vol.

Preventieve werking

De gemeente Gouda onderkent de preventieve werking van respijtzorg en vindt het daarom belangrijk dat de toegang tot respijtzorg makkelijker gemaakt wordt. De respijtwijzer die Mantelzorgcentraal heeft ontwikkeld voorziet hierin.

Op weg helpen

De Respijtwijzer Gouda is speciaal gemaakt om mantelzorgers op weg te helpen naar een respijt-oplossing die bij hen én hun naaste past.

Mantelzorgers vinden er verschillende informele en formele respijtaanbieders die de zorg voor een naaste af en toe kunnen overnemen zodat de mantelzorger ook tijd voor zichzelf heeft. Door gebruik te maken van respijtzorg kan overbelasting voorkomen worden en kan de mantelzorger de zorg uiteindelijk beter en ook langer volhouden.

De Respijtwijzer Gouda is online en is te gebruiken door mantelzorgers en (samen met) professionals. Ga naar www.respijtwijzergouda.nl, bekijk hier een kort promo-filmpje over de Respijtwijzer Gouda.

Goudse mantelzorgers in beeld

Om de respijtwijzer en het belang van respijtzorg bij zoveel mogelijk mantelzorgers onder de aandacht te brengen hebben wij opnames gemaakt bij verschillende Goudse mantelzorgers.

Aflevering 1: Het verhaal van Jean-Pierre Bylard. Jean-Pierre is 81 jaar en zorgt voor zijn vrouw met Alzheimer.

 

 

 

 

Aflevering 2: Het verhaal van Sophie Beck die zorgt voor haar 25-jarige zoon Dylan die syndroom van Down heeft.

 

 

 

 

Aflevering 3: Het verhaal van John en Moniek die zorgen voor hun (schoonmoeder) die nu al een tijdje bij hun in huis woont.

Behoefte aan een gesprek met een geestelijk verzorger?

Als het in het leven soms tegenzit kan een gesprek met een geestelijk verzorger wellicht rust brengen. Het kan je helpen je gedachten te ordenen en weer zin te geven aan het leven. Mantelzorgers die hier mogelijk behoefte aan hebben kunnen hier gebruik van maken.

Kennismakinggesprek met een geestelijk verzorger

Via het Transmuraal Netwerk Midden-Holland kun je een kennismakingsgesprek met een geestelijk verzorger aanvragen. Er zijn geestelijk verzorgers van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, professioneel opgeleid en toegerust voor begeleiding en ondersteuning op het gebied van zingeving en levensvragen.

Voorheen waren geestelijk verzorgers voornamelijk in zorginstellingen actief, maar tegenwoordig is het mogelijk dat zij kosteloos ook bij je thuis voor een gesprek langskomen, mits je 50+ bent of palliatieve patiënt of naaste van een palliatieve patiënt.

Bekijk of download de flyer ‘Geestelijk verzorger’ van het transmuraal Netwerk Midden-Holland

Meer informatie?

Bel of mail met het Transmuraal Netwerk op T. 0182 50 55 34 of M. info@transmuraalnetwerk.nl

Onafhankelijke wijkverpleegkundige is er ook voor u

Als wijkverpleegkundigen van Plicare mogen we een artikel schrijven voor de Mantelzorgercentraal. Een hele eer omdat u, als mantelzorger, voor ons altijd een belangrijke ‘collega’ bent! In de zorg voor uw dierbare bent u als geen ander op de hoogte van de situatie van onze cliënt en kunt u vaak aanvullen wat onze cliënt ons niet kan of durft te zeggen.

Wie zijn we en wat doen we?

Maar laat ik ons eerst voorstellen: wij zijn Janet Sayfaoui (Gouda Oost janet.sayfaoui@plicare.nl, telefoon: 06 29017889), Carla Jochems (Gouda West, carla.jochems@plicare.nl, telefoon: 06-20417758) en Linda Hart (Gouda Noord, linda.hart@plicare.nl, telefoon: 06 144 949 89). Als wijkverpleegkundigen van Plicare zijn wij onafhankelijk en zijn wij verbonden aan de Sociale Teams van de gemeente Gouda. Wij werken intensief met hen samen zodat we de verscheidenheid aan vragen die gesteld worden, zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. Het is gebleken dat door de korte lijnen in deze samenwerking uw vraag vlot wordt beantwoord. Ook zijn we op de hoogte van de vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen en buiten de wijk. Zo kunnen er  regelmatig hulpvragen worden opgepakt zoals een boodschapje doen, hond uitlaten, schoonmaakklusje enz. Ook dit zou de mantelzorger kunnen ontlasten.

Geen indicatie nodig

De zorg die wij geven hoeft niet geïndiceerd te worden. Dit betekent dat iedereen die een vraag heeft over de zorg of welzijn, rechtstreeks en kosteloos bij ons terecht kan.

U kunt ons direct benaderen met uw vragen. Ons eerste doel is natuurlijk om uw vraag te beantwoorden, daarnaast bieden we een luisterend oor en denken we mee als dat nodig is. Wij staan u telefonisch te woord en in dit gesprek kijken we samen met u of de vraag telefonisch beantwoord kan worden of dat een huisbezoek beter past. Tijdens dit huisbezoek kunnen praktische vragen gesteld worden maar ook kan het fijn zijn uw hart te luchten bij een professional die met u meedenkt. Soms blijkt dat er professionele hulp ingezet moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning van lichamelijke verzorging. Het gebeurt niet zelden dat één partner de andere partner helpt bij bv. de douchebeurt. Dit gaat over het algemeen prima zolang er niet te veel beslag gelegd wordt op de partner. Als de hulpvragen voor de mantelzorger te veel worden kan het gebeuren dat deze mantelzorger overbelast raakt. Een oplossing kan dan bijvoorbeeld zijn om ondersteuning bij douchen door een thuiszorgorganisatie in te zetten.

We weten de weg

Zorgland lijkt soms een oerwoud waar je makkelijk in verdwaalt. Wij zijn bekend met de meeste thuiszorgorganisaties in Gouda en ook met de wijkverpleegkundigen die bij een hulpvraag rechtstreeks benaderd kunnen worden. Wij kunnen contact opnemen met desbetreffende zorgorganisaties en de zorgaanvraag organiseren. De lijnen tussen de Plicare verpleegkundigen en de thuiszorg zijn kort.

Uiteenlopende vragen en situaties

In de loop van de jaren hebben we in veel situaties ondersteuning kunnen bieden. De vragen lopen sterk uiteen; bijvoorbeeld: welke financiële voordelen zijn er voor mij als mantelzorger? Maar ook ‘grotere’ vragen als de dochter die belt en zorgen heeft over haar vader: “Mijn vader begint steeds vergeetachtiger te worden, hij woont zelfstandig, heeft huishoudelijke hulp en kan nog alles zelf. Hij belt mij wel meerdere malen op een dag over zaken die hij niet meer weet. Ik heb een baan en een gezin. Ik probeer  zoveel mogelijk bij hem langs te gaan en zijn telefoontjes te beantwoorden maar het water staat mij aan de lippen”.

Omdat wij vrij zijn om zorg in te zetten die niet geïndiceerd hoeft te worden, hebben we de vrijheid om regelmatig op huisbezoek te gaan en zo een band op te bouwen en te kijken of de mogelijkheid zich voordoet om deze vader te motiveren tot nader onderzoek en te kijken hoe we escalatie kunnen voorkomen.
Eèn van de mooiste voorbeelden van ondersteuning die ik heb mogen bieden was aan een jonge vrouw wiens echtgenoot terminaal ziek was. Zij wilde de laatste zorg zoveel mogelijk zelf oppakken maar voelde zich onzeker. Samen met de huisarts en in een later stadium een vrijwilligster van de Terminale Thuiszorg heeft deze vrouw haar man tot het laatst kunnen verzorgen. Zij kijkt nu terug op een periode van afscheid waarin zij, samen met haar man en kinderen, deze laatste fase hebben kunnen doormaken.

Samen met  Mantelzorgcentraal en het Sociaal Team organiseren we gedurende het jaar  themabijeenkomsten en De Dag van de mantelzorger. Wij proberen er dan alle drie te zijn. Dan kunnen we u persoonlijk ontmoeten en in gesprek gaan. En onze dankbaarheid uiten voor u als mantelzorger, voor wat u doet voor uw naaste en uw omgeving. En wanneer het u iets teveel wordt staan wij met z’n allen voor u klaar!

Groet van Carla, Janet en Linda

Annuleringen en maatregelen vanwege de Coronacrisis

De regering en het RIVM heeft via richtlijnen aangegeven wat wij, inwoners van Nederland en dus ook in onze eigen regio, wel of niet kunnen doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Alle bijeenkomsten en mantelzorgcafé’s van Mantelzorgcentraal zijn tot tenminste 6 april geannuleerd. Dit geldt ook voor de activiteiten van onze netwerkpartners zoals ZoSamen, Palet Welzijn, Transmuraal netwerk, Rivierduinen, Alzheimer Nederland en meer.

Huisbezoeken en afspraken op locatie worden in de regel telefonisch of digitaal opgepakt.

Al deze maatregelen hebben veel invloed op het dagelijks leven van mantelzorgers en hun naasten. Uw partner blijft bijvoorbeeld noodgedwongen thuis van de dagbesteding, u durft niet naar uw moeder die op leeftijd is of u kunt met uw klachten niet bij de huisarts terecht omdat het geen spoed is.

Het is een moeilijke tijd voor ons allemaal. We moeten er met elkaar mee om zien te gaan en elkaar zoveel mogelijk helpen. Schroom niet om binnen uw eigen netwerk om hulp te vragen. Mensen in uw directe omgeving vinden het vaak fijn als ze iets kunnen betekenen.

Ook wijzen wij u naar de contactpunten voor mantelzorgers in onze regio:

Bodegraven-Reeuwijk

Ondersteuning via Sam Welzijn
T. 0172-614500
E. info@samwelzijn.nl

Gouda

Ondersteuning via het Sociaal Team Gouda
T. 088- 900 4321
E. info@sociaalteamgouda.nl

Waddinxveen

Ondersteuning via Wadwijzer/Mantelzorcentraal Waddinveen
T. 088 0234 226
E. waddinxveen@mantelzorgcentraal.nl 

Zoetermeer

Ondersteuning via Mantelzorgcoördinatoren ZoSamen/Mantelzorgcentraal Zoetermeer
T. 06 27 291 464
E. zoetermeer@mantelzorgcentraal.nl

Nuttige links en lokale initiatieven

Lokaal:

Geannuleerd in verband met het Corona-virus

In verband met de risico’s van verspreiding van het Corona-virus hebben wij besloten het Mantelzorgcafé in Zoetermeer van dinsdag 17 maart geen doorgang te laten hebben.

Mantelzorgers, maar vooral degene die naast hen staan en voor wie zij zorgdragen zijn vaak kwetsbaar. En ook al komen we niet bijeen met veel personen, willen wij elk risico vermijden en worden deze bijeenkomsten geannuleerd.

Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Houd onze website in de gaten voor nieuw over het al dan niet doorgaan van komende bijeenkomsten.

 

Waardering 2020 van de gemeente Gouda

De gemeente Gouda is blij met jouw inzet als mantelzorger. Jij bent namelijk onmisbaar!  Als waardering voor al jouw zorgen ontvang je vanuit de gemeente Gouda de Rotterdampas. Ben jij aangemeld als mantelzorger in Gouda? Dan ontvang je een mail met jouw registratiebewijs, regelingen voor mantelzorgers en een vouchercode om de Rotterdampas kosteloos aan te vragen.

Lees verder over de waardering voor alle Goudse mantelzorgers.

 

Documentaire ‘Wei’ toont het verborgen leed van mensen met dementie en mantelzorgers

De documentaire ‘Wei’, waarin filmmaker Ruud Lenssen het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders heeft vastgelegd, is vanaf 6 januari ook te zien bij Cinema Gouda. De film is een succes in Zuidoost Nederland, waar de film veel indruk maakt op het publiek. Eerder ging de film in première op het prestigieuze documentairefestival IDFA en behoorde daar tot de top15 publieksfavorieten.

Impact van dementie op het hele gezin

‘Wei’ toont de impact van dementie op een gezin. In zijn eentje filmde Ruud Lenssen (33) zijn ouders gedurende de laatste twee jaar dat zijn vader nog thuis kon wonen. Zijn werkwijze levert een zeer intieme film op waarmee Lenssen de worsteling rondom dementie en mantelzorg bespreekbaar wil maken: “De angst, de onzekerheid, de schaamte, de frustratie, het zit allemaal in de film. Om het vaak stille lijden van mantelzorgers zichtbaar te maken wilde ik die pijn zo eerlijk mogelijk weergeven. Ons zorgstelsel zit zo in elkaar dat er een enorme druk ligt bij mantelzorgers. In de film zie je wat dit voor een gezin betekent.”

De rode draad in ‘Wei’ is het paradijsje dat vader Jac heeft gecreëerd: een hectare natuurgrond met paarden, kippen en moestuin. De wei is zijn levenswerk en Jac is vastberaden ervoor te blijven zorgen. Juist nu bij hem dementie is geconstateerd. De natuur en zijn dieren geven Jac troost en houvast in een steeds verwarrender bestaan. Moeder Ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen voor haar man worden groter en ze moet steeds meer van haar eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde en zorgzaamheid slaan regelmatig om in frustratie en eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen, zo lang het kan. Maar terwijl Jac probeert vast te houden aan zijn paradijs komt een onvermijdelijk afscheid dichterbij.

Nog tot en met 24 januari is de ‘Wei’ te zien bij Cinema Gouda in de 50+bios voor een gereduceerd tarief van € 8,00

Vrijdag 17 januari om 11:00 uur

Dinsdag 21 januari om 19:00 uur

Vrijdag 24 januari om 11:00 uur

Brussengroep Speciaal voor mij!

‘Mijn broertje krijgt alle aandacht, dat vind ik soms best lastig‘ , ‘Hoe moet ik mijn vriendinnen over mijn zus vertellen?‘, ‘Ik hou van mijn broer maar ik schaam me ook wel eens‘

In een gezin waar één van de kinderen een beperking heeft gaat het er vaak anders aan toe dan bij ‘doorsnee’ gezinnen. Als broer of zus van iemand met een beperking is dat niet altijd even makkelijk. In september 2019 start Mee Plus Midden-Holland in Gouda de brussengroep ‘Speciaal voor mij!’ voor kinderen van 8-12 jaar die een broer(tje) of zus(je) met een beperking hebben.

Heb jij een broer of zus met een beperking? Misschien vind je het moeilijk om over je broer of zus met je vrienden of familie te praten. Dat doe je niet zomaar. Vraag je je wel eens af waarom je broer/zus zo doet? Dat en nog veel meer bespreken we in de cursus.

Brussengroep Speciaal voor mij!

Een brussengroep is een groep waar broers en zussen van kinderen met een beperking elkaar kunnen ontmoeten. In de cursus komen kinderen spelenderwijs met elkaar in contact, krijgen informatie over de beperking(en) van de broer/zus en doen leuke activiteiten samen.

Voor wie:

Voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar uit de gemeente Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen die een broer(tje) / zus(je) hebben met een beperking.

Waar:

MEE Plus Midden-Holland
Tielweg 3
Gouda

Start:

Ouderbijeenkomst op dinsdagavond 10 sept, van 19.30-20.30 uur. Cursus zelf start op woensdagmiddag 11 september.

Hoe vaak:

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten. Vooraf is er op dinsdagavond 10 september van 19.30-20.30 uur een ouderbijeenkomst. Daarna op woensdagmiddagen van 13.15 – 14.45 uur op de data:

11, 18 en 25 september en 2, 9 en 16 oktober 2019

Kosten:

Geen

Aanmelden:

Wil je je (kind) aanmelden of wil je meer informatie? Dit kan bij het Servicebureau van MEE via E: servicebureau.mh@meeplus.nl of T: 0182-520 333
Mochten de data niet schikken en heb je wel interesse, neem dan contact op met MEE.

jonge mantelzorger

Ook de jonge mantelzorger hoort er gewoon bij!