Gouda: Fracties boos en verbaasd over korting huishoudelijke hulp toelage

De fracties van VVD, SP, GBG, Goudse 50+ en PvdD zeggen in een open brief aan het college ‘met groot ongenoegen en verbazing’ kennis te hebben genomen van de berichtgeving rond het afbouwen van de HHT (huishoudelijke hulp toelage). Zij vragen het college beter te communiceren met zowel de gemeenteraad als de inwoners. Ze vinden het niet netjes dat ze via de media over de kortingen hebben moeten horen.

“Allereerst is het u blijkbaar niet gelukt om tijdig, transparant en correct de betrokken inwoners te informeren over de gang van zaken met betrekking tot de HHT”, zo schrijven de fracties in hun open brief.  “Als we onze inwoners serieus nemen en hen meer zelfredzaam willen laten zijn, hebben we als gemeente de verantwoordelijkheid om dat makkelijker te maken of in ieder geval niet moeilijker.”

Werkgelegenheid
De regeling HHT maakte het inwoners gemakkelijk om extra huishoudelijke hulp in te schakelen tegen een laag tarief. De regeling, die eind dit jaar afloopt, is inmiddels zo populair dat de gemeente geld tekort komt. De regeling werd in 2015 door het Rijk ingesteld om de vraag naar huishoudelijke hulp te stimuleren om zo de werkgelegenheid veilig te stellen.

Verrassing
De Goudse fracties zeggen verrast te zijn door het tijdstip en de omvang van de korting. “De regeling loopt reeds meer dan 2 jaar en eindigt over 4 maanden. Nog heel recent heeft de raad bijna een kwart miljoen extra ter beschikking gesteld voor de HHT. Toch lijken we voor het laatste kwartaal een korting van 50% te moeten toepassen om binnen het budget te blijven. Hoe kan het dat dit voor het college als een verrassing komt?”

In hun brief vragen de fracties het college onder meer ervoor te zorgen dat alle zorgaanbieders hetzelfde beleid hanteren. Dat wil zeggen dat zij dezelfde ingangsdatum hanteren en een eventuele korting op dezelfde wijze toepassen.

De fracties willen dit punt zo snel mogelijk op de agenda van de gemeenteraad zien.

(bron: deGouda.nl)

Dagje uit naar Avifauna voor mantelzorgers

Zaterdag 2 september 2017

Zorgen voor een ander is vaak vanzelfsprekend maar dat wil niet zeggen dat het ook gemakkelijk is. Daarom organiseren we voor alle mantelzorgers uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen  en Zoetermeer een  geheel verzorgde dag naar Avifauna om even te ontspannen en er uit te zijn. Tijdens deze dag kun je genieten van alle mooie vogels in het park en is er ook gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten en je verhaal te delen.

avifauna

Programma

Van 9.30 tot 10.30 uur                   Heenreis bus
Van 11.00 tot 17.00 uur                 Toegang tot het park
Van 12.30 tot 14.00 uur                Gezamenlijke lunch in de Struisvogelzaal
Van 17.00 tot 18.00 uur                Terugreis bus

De opstapplaatsen voor de bus zijn Bodegraven, Gouda, Waddinxveen en Zoetermeer. Op het inschrijfformulier kun je ook jouw opstapplaats doorgeven.

Eigen vervoer
Mocht je met eigen vervoer willen komen dan is dat mogelijk. Avifauna beschikt over voldoende gratis parkeergelegenheid. We vragen je dan om voor het park te wachten op iemand van de organisatie van Mantelzorgcentraal.

Slecht ter been of invalide
Ben je slecht ter been of kun je niet lopen en ben je afhankelijk van een rolstoel? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. We vragen je dan om met eigen vervoer te komen, omdat de bus geen invalide voorzieningen heeft. Als je met een rollator kunt lopen en de bus in en uit kunt komen dan kan je rollator uiteraard wel mee in de bus. Het is ook mogelijk om een inklapbare rolstoel mee te nemen in de bus. Mocht je hierover twijfelen of vragen hebben, neem dan contact op met Mantelzorgcentraal.

Kosten
We vragen een vaste eigen bijdrage van € 10 per persoon voor de gehele dag inclusief busreis, lunche en toegang. Mocht je heel graag mee willen maar kun je de eigen bijdrage niet betalen? Neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee.

Aanmelden
Het inschrijf- en incassoformulier is digitaal in te vullen en te ondertekenen. 
Hier vind je het Inschrijfformulier (digitaal ondertekenen? download het formulier dan!)

Je kunt je aanmelden door het getekende inschrijf- en incassoformulier per post of per e-mail (info@mantelzorgcentraal.nl) naar ons te sturen.  Meld je snel aan want vol=vol. Je kunt je aanmelden tot 15 augustus.

LET OP! Zonder volledig ingevuld incassoformulier kunnen wij je aanmelding niet in behandeling nemen.

Als je per post het inschrijfformulier met incassoformulier wil sturen dan kan dat naar:

Palet Welzijn
t.a.v. Lisa Hendriks
Postbus 269
2800 AG Gouda

Zorg thuis regelen? 

Wil je graag mee met de respijtdag naar Avifauna, maar heb je geen idee hoe je dat thuis moet regelen? Neem dan contact op met de mantelzorgorganisatie uit je gemeente. Zij denken graag met je mee.

Gouda
Sociaal Team Gouda; T. 088 90 04 321.

Waddinxveen
Danielle Schipper, coordinator mantelzorg Palet Welzijn;  T. 088 0234 226.

Bodegraven-Reeuwijk
Brechtje Simons, coordinator mantelzorg SAM;  T. 06-49880305.

Zoetermeer
ZoSamen;  T. 0800 0200401.

Deelname aan deze dag is geheel op eigen risico en valt niet onder de aansprakelijkheid van Palet Welzijn.

Ondersteuning voor studerende mantelzorgers

Studerende mantelzorgers kunnen bij hun studieadviseur terecht als zij in problemen dreigen te komen door de combinatie van studie en mantelzorg. Een studieadviseur kan dan op maat ondersteuning bieden. Bij studievertraging door mantelzorg kunnen studenten een beroep doen op het profileringsfonds van de onderwijsinstelling voor een financiële compensatie.

Dit blijkt uit een kamerbrief van het ministerie van OCW (Onderwijs Cultuur Wetenschap) uit november 2016. Hierin geeft OCW aan dat persoonlijke omstandigheden zoals mantelzorgtaken een rol moeten spelen in de manier waarop de student behandeld wordt.

Kamervragen

Kamerlid Futselaar (SP) stelde 13 juni jl. Kamervragen aan het ministerie van OCW. Aanleiding was het onderzoek van de HvA naar jonge mantelzorgers van hogescholen en universiteiten. Jonge mantelzorgers mét zorgtaken verzuimen aanmerkelijk vaker op school (56%). Bij jonge mantelzorgers zonder zorgtaken is dit ‘slechts’ 22%. Lector Rick Kwekkeboom pleit voor het beter faciliteren van mantelzorgers door hoger onderwijsinstellingen.

Advies voor onderwijsinstellingen en gemeenten

Mezzo vindt het belangrijk dat ook jonge mantelzorgers zich erkend en ondersteund voelen, zodat zij naast het zorgen genoeg tijd hebben voor hun studie en hobby’s. Dit kan bereikt worden door te praten met jonge mantelzorgers over hun behoefte en het bieden van een passende oplossing.

Onderwijsinstellingen kunnen een onderwijscontract diversiteit afsluiten voor studenten die door familieomstandigheden klem komen te zitten. (Zoals onderwijscontract topsport, of studeren met een functiebeperking)

Gemeenten kunnen sturen op jonge mantelzorgvriendelijke scholen en ervaringsmaatjes voor jonge mantelzorgers. Zij kunnen een steunpunt mantelzorg hier opdracht voor geven.

Signalen

Minister Jet Bussemaker vindt dat er geen signalen zijn die wijzen op structureel onvoldoende ondersteuning door hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen. Zij vindt wel dat de instellingen alert moeten zijn dat zij voldoende ondersteuning en flexibiliteit bieden aan studerende mantelzorgers. Dat schrijft de minister in haar reactie op Kamervragen van Futselaar (SP) over de combinatie studie en mantelzorg.

Meer informatie

bron: www.mezzo.nl

5 speerpunten mantelzorg voor de gemeenteraadsverkiezingen

Mantelzorg is een belangrijk thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Juist omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mezzo stelde een pamflet op met 5 speerpunten en vraagt politieke partijen deze op te nemen in hun verkiezingsprogramma. De verkiezingen zijn op 21 maart 2018.

Mezzo vraagt in dit pamflet aandacht voor de volgende punten:

  • Mantelzorgwaardering, erkenning van de zorg voor een naaste
  • Keukentafelgesprek, ook altijd aandacht voor mantelzorgers
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning, wegwijzer in wirwar van regels
  • Vervangende zorg (respijtzorg), een broodnodige adempauze
  • Integrale ondersteuning, gemeente als regisseur

Help het pamflet verspreiden

Lokale politieke partijen werken deze zomer aan hun verkiezingsprogramma’s. Daarom brengt Mezzo juist nu de speerpunten mantelzorg onder de aandacht van de politieke partijen. Helpt u ook mee deze speerpunten te verspreiden? Zodat mantelzorgers in alle gemeenten kunnen rekenen op toegankelijke en passende ondersteuning.

Wilt u meer weten?

(bron: www.mezzo.nl)

Training ‘opgroeien met ziekte en zorg’ voor professionals

Jonge mantelzorgers zien zichzelf vaak niet als mantelzorger of maken dit niet altijd kenbaar, omdat ze geen uitzondering willen zijn.

In je werk kun jij direct of indirect te maken krijgen met jonge mantelzorgers. Weet jij altijd wie er jonge mantelzorger zijn? En als je dit weet, hoe besteed je hier dan aandacht aan in jouw werk? Ken je de signalen van overbelasting en ben je op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers? 2BeCool biedt een gratis training aan voor alle professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen en jongeren tot 24 jaar.

Deze training bestaat uit een korte e-learning module en 2 bijeenkomsten. In de bijeenkomsten staat het uitwisselen en delen van ervaringen en kennis centraal in een interactief programma. Wie zijn jonge mantelzorgers? Waar hebben zij behoefte aan? Hoe ziet de gezinssituatie eruit? (Her)ken jij de signalen van (over)belasting van jonge mantelzorgers? Hoe kun jij jonge mantelzorgers in je werk ondersteunen? Dit zijn vragen waar we tijdens de training dieper op in zullen gaan.

Aanmelden
De training wordt in Gouda, Zoetermeer en Waddinxveen georganiseerd.  Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd. Deelname aan de training is gratis, echter niet vrijblijvend. Je kunt je aanmelding tot drie weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren. Daarna wordt een bedrag van € 75,00 in rekening gebracht. Zo zorgen we ervoor dat de beschikbare plaatsen optimaal bezet zijn. De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Bekijk de data en meld je aan via de onderstaande link.

Ga naar de website van 2becool om je in te schrijven.

Druk op werkende mantelzorger stijgt!

Jaarlijks voert de stichting Werk&Mantelzorg een onderzoek uit onder werkende mantelzorgers. Opmerkelijke feiten en cijfers uit de periode 2014-februari 2017: het aantal werkende mannen met zorgtaken is gestegen van 1 op de 9 (2012) naar 1 op de 7 (2017).Vrouwen zijn aanzienlijk meer flexibele werktijden gaan werken: van 27% naar 42%.

Bekijk alle resultaten hier.

Mantelzorger gezocht voor de rubriek ‘ik ben mantelzorger’ van Vierstroom Magazine.

Oproep:

Voor de volgende uitgave van Vierstroom Magazine (matdatum vanaf 12 oktober 2017) ben ik weer op zoek naar een mantelzorger voor de rubriek Ik ben mantelzorg.

Weet jij iemand die ik kan benaderen? Het thema van dit magazine is wonen. Wellicht ben of ken jij een mantelzorger waarbij degene waarvoor mantelzorg wordt verleent in een mantelzorgwoning in de tuin woont, of in een kangoeroewoning (https://zowilikwonen.obvion.nl/orienteren-tot-beslissen/kangoeroewoning/ ), of ……

Mail me dan direct via E.vanZuidam@vierstroom.nl

Groeten,

Esther van Zuidam (Vierstroom)

 

Testbericht

Testbericht

Gouda: Vrijwilligersverzekering

Mantelzorgers, voorleesouders, klaar-overs en collectanten. Mensen die actief zijn in clubs of sportverenigingen. Vrijwilligers die koffie schenken in het verzorgingstehuis of speeltuinen opknappen, kortom ….. Alle Goudse vrijwilligers zijn verzekerd. In Gouda doen veel inwoners vrijwilligerswerk. Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is maar ook risico’s met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat deze vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, heeft de gemeente Gouda de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten.

Deze collectieve verzekering biedt een vangnet voor de risico’s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk. Vangnet wil zeggen dat de verzekering een secundaire dekking is. Heeft een vrijwilliger schade? En is er een andere verzekering dan de VNG Vrijwilligersverzekering waarop de vrijwilliger deze schade kan melden? Dan gaat die andere verzekering voor. Het maakt daarbij niet uit wanneer die verzekering gesloten is.

Meer weten?

U kunt hier de VNG / Centraal Beheer Achmea Vrijwilligersverzekering brochure downloaden.

Gouda: geef iemand op voor een jeugdlintje, de Goudse Ster!

De gemeente Gouda is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of voor de stad. Zij zijn een voorbeeld en mogen best eens in de schijnwerpers staan. Daarom zijn de jeugdlintjes, Goudse Sterren genaamd, in het leven geroepen.

Kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 23 jaar kunnen hiervoor voorgedragen worden. Daarvoor moeten zij in Gouda wonen en zich op een positieve manier inzetten voor anderen of voor de stad. Ook kunnen zij iets heel bijzonders hebben gedaan.

Voordragen voor 2017

Wilt u een groep kinderen of jongeren voordragen voor het jeugdlintje? Houdt u er dan rekening mee dat u voor elk kind of jongere separaat een voordrachtformulier invult.

Jeugdlintjes worden beoordeelt op bijzondere activiteiten van het individuele kind en/of jongere. U mag uiteraard bij een groep dezelfde tekst gebruiken v.w.b. de groepsactiviteit, maar bij vragen ‘bijzondere verdiensten, wat heeft mijn kandidaat gedaan?’ vragen we van u de bijzonderheden van het kind of jongere in te vullen, zie vraag 5 en 6 op het formulier. Omdat er jaarlijks maximaal 10 jeugdlintjes worden uitgereikt is het aanmelden van een grote groep niet aan te bevelen.

De Goudse Ster is een blijk van waardering voor de jonge Gouwenaars, maar ook een stimulans voor henzelf én anderen om met het goede werk door te gaan.

2016

Uitreiking jeuglintje 2016
Foto: Pim Mul

Aan negen jongeren werd op 18 november 2016 uit handen van Corine Dijkstra in ons historische Stadhuis een jeugdlintje –de Goudse Ster- uitgereikt. Deze ging in 2016 naar: Melissa Benschop, Lars den Heijer, Tom den Heijer, Kevin van Holsteijn, Imane el Idrissi, Jan Kruiswijk, Bilal Naji, Titiano van der Slot en Debby Smit.

Goudse Ster

Sinds 2009 reikt de burgemeester jaarlijks maximaal tien Goudse Sterren uit. Dit gebeurt op of rondom 20 november, de dag van de Rechten van het Kind. Het jeugdlintje ook wel de Goudse Ster genoemd, is een trofee van perspex. Een van de zes sterren uit het wapen van Gouda “springt eruit” en staat symbool voor de jongere die door zijn of haar verdienste de trofee verdient. De Goudse Ster is ontworpen door de Goudse kunstenaar Willem Hesseling

Goudse Ster